Konferencja przedstawicieli SMS i PZP w Spale

Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w Konferencji Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Pływackiego, która odbyła się w dn. 28-29 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Celem spotkania była ocena i kontrola szkolenia finansowanego przez PZP.

Obecnie w całej Polsce funkcjonuje 12 SMS-ów objętych szkoleniem pod patronatem PZP. Ostrowiecka szkoła dołączyła do tego grona w 2014 roku. W spotkaniu przedstawicieli SMS-ów z władzami PZP reprezentowali ją dyrektor ZSOMS, wicedyrektor, główna księgowa oraz trener koordynator. Konferencję otworzył Prezes PZP Andrzej Kowalski. Obecni byli także mi.in. wiceprezes ds. szkoleniowych Kazimierz Woźnicki oraz pochodzący z Ostrowca kierownik wydziału szkolenia Jan Wiederek, który zwrócił uwagę na kilka ważnych dla pływania jako dyscypliny kwestii.

– Aktualna sytuacja w polskim sporcie zmusiła do opracowania ogólnonarodowego programu szkolenia pływaków. Jak na razie, biorąc pod uwagę kłopoty finansowe klubów sportowych, system szkolenia wypracowany przez Polski Związek Pływacki jest jedyną alternatywą dla rozwoju pływania w Polsce – wyjaśnił Jan Wiederek. – Nie znaczy to jednak, że możemy spocząć na laurach. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w pływaniu kobiecym.

Na te kwestie zwracali także uwagę inni uczestnicy konferencji, widoczne było to zwłaszcza podczas prezentacji wyników i oceny szkolenia dokonywanych przez poszczególnych trenerów koordynatorów.

– Potwierdzam obawy władz związku dotyczące kobiecego pływania na poziomie seniorskim. Dlatego tak ważne jest kształcenie dziewcząt w liceum, gimnazjum, a nawet już w szkole podstawowej – stwierdził Jerzy Bujak, trener koordynator w ostrowieckim SMS-ie. – W naszej szkole obecnie uczy się i trenuje 36 osób, z czego tylko 12 to dziewczęta. Do programu szkolenia finansowanego przez PZP zakwalifikowało się zaledwie 11 uczniów, w tym 5 dziewcząt. Większość z nich przebywa obecnie na zgrupowaniu w COS w Spale.

Jednymi z rozwiązań mają być poprawa rekrutacji uczniów sportowców zakwalifikowanych do SMS oraz podnoszenie kwalifikacji kadry trenerskiej, np. poprzez organizacje konferencji szkoleniowych z udziałem wybitnych specjalistów.

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń kadry zarządzającej szkołami.

– Takie konferencje są dla nas bardzo cenne, w spotkaniu z dyrektorami innych szkół mistrzostwa sportowego uczestniczyliśmy już po raz drugi i zawsze wyjeżdżamy bogatsi o nową wiedzę na temat pracy takiej placówki jak nasza. – podkreślił dyrektor ZSOMS Zygmunt Kochański. – Okazuje się, że jako szkoła nie mamy się czego wstydzić. Pamiętajmy, że dołączyliśmy do grona SMS-ów pływackich o ustalonej już wieloletniej renomie, a borykamy się z podobnymi problemami. Naszym niewątpliwym atutem jest położenie szkoły i obiektów treningowych, a przede wszystkim posiadanie własnego internatu. Stąd naszym priorytetem musi być podnoszenie warunków bytowych, by nasz internat spełniał najwyższe standardy.

Notowania naszej szkoły są chyba rzeczywiście wysokie, bo już w czerwcu ZSOMS będzie gospodarzem kolejnej rundy Ligi SMS-ów w pływaniu, jednocześnie gościć będziemy w Ostrowcu dyrektorów szkół sportowych objętych programem Polskiego Związku Pływackiego z całej Polski.