Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem”

2015.10.05. ZBIÓRKA ŻYWNOŚCIKolejny raz uczniowie ZSOMS razem ze swoimi nauczycielami, pod kierownictwem p. pedagog Joanny Sarneckiej – Żak, poświęcili swój wolny czas, aby wesprzeć jako wolontariusze Banku Żywności akcję zbiórki artykułów żywnościowych dla potrzebujących dzieci.