Akcja na rzecz domu dziecka w Denkowie

Tym razem nasi uczniowie w ramach corocznej akcji pomocowej zebrali spora kwotę, za która udało się kupić pendrive’y dla mieszkańców Domu Dziecka w Denkowie.

Słowa J. W. Goethego: „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”, dały wyraz w nauczaniu Jana Pawła II, który mówi „Ten, który daje otrzymuje jeszcze więcej”.

Słowa tych wybitnych postaci przyświecały naszej szkolnej grupie wolontariackiej, która, jak co roku, zorganizowała pod kierunkiem p. Alicji Ramskiej akcję na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Denkowie.

Społeczność uczniowska naszej szkoły, jak zawsze udowodniła, że jesteśmy dobrymi ludźmi, szanujemy się nawzajem i przekazujemy kolejnym pokoleniom dobre wzorce. W tym roku znacząca kwota kilkuset złotych została przekazana na zakup pendrive’ów.