Konferencja dla dyrektorów podstawówek i gimnazjów

Nasza szkoła gościła dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu ostrowieckiego. Blisko 60 osób uczestniczyło w konferencji szkoleniowej poświęconej przygotowaniom organizacyjnym sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku.

2016.03.02. SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW - EGZAMIN GIMNAZJALNY (3)Szkolenie prowadzili Janusz Korczyński – Kierownik Zespołu ds. obsługi województwa świętokrzyskiego oraz Juliusz Zaborowski. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2016. Omówiono m.in. nowości w prawie oświatowym oraz procedurach egzaminu i sprawdzianu, zwrócono uwagę na strukturę arkuszy egzaminacyjnych, postępowanie w sytuacjach szczególnych, przedstawiono procedury unieważnień i wglądów w prace.