Dzień otwarty

plakat naborowy - siatkówkaPLAKAT OSPR OSTROWIEC1Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane kontynuowaniem nauki
w szkole mistrzostwa sportowego
na Dzień Otwarty.

23 kwietnia 2016 r. (sobota) – początek godz. 10.00.


W roku szkolnym 2016/2017 planujemy nabór do:

GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:
– pływanie,
– waterpolo,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:
– pływanie,
– waterpolo,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– lekka atletyka.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr IV im. C. K. Norwida:
– piłka nożna chłopców (klasa sportowa).

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się:
– dla kandydatów do gimnazjum w dniach 10 maja 2016 r. (piłka ręczna) i 11 maja 2016 r. (pozostałe dyscypliny),
– dla kandydatów do liceum w dniach 30 maja 2016 r. (piłka nożna) i 31 maja 2016 r. (pozostałe dyscypliny).

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej/mistrzostwa sportowego
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Liceum

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych LO nr IV oraz LOMS
 2. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
 3. Podanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. C. K. Norwida (klasa piłkarska)
 4. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 5. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 6. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 7. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 8. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 9. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LO nr IV – piłka nożna

Gimnazjum

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych GMS
 2. Podanie do klasy w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
 3. Załącznik nr 1 – lista dyscyplin sportowych
 4. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do GMS – piłka siatkowa
 5. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do GMS – piłka ręczna
 6. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do GMS – pływanie
 7. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do GMS – piłka wodna

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny
 4. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów