Dzień otwarty

Dzień otwarty w naszej szkole był podsumowaniem prowadzonych od kilku miesięcy działań promocyjno – rekrutacyjnych. 23 kwietnia gościliśmy potencjalnych kandydatów do gimnazjum i liceum, którzy wcześniej nie mieli okazji nas odwiedzić.

Głównym punktem Dnia Otwartego były pokazy sportowe przygotowane przez poszczególne grupy pod kierunkiem trenerów. Kandydaci do SMS-u mogli zobaczyć, jak wygląda profesjonalny trening w danej dyscyplinie sportowej. W sobotnie przedpołudnie swoje umiejętności prezentowali siatkarze i siatkarki, piłkarze ręczni oraz piłkarze nożni.

Następnie w sali teatralnej odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym, podczas którego Dyrektor  Zygmunt Kochański mówił o specyfice szkoły, warunkach rekrutacji, o sposobach godzenia nauki z wyczynowym uprawianiem sportu, przedstawił także ofertę kształcenia na rok 2016/2017.

Przypomnijmy, że ZSOMS prowadzi nabór do:
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – klasy o profilu pływanie, waterpolo, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców,
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  – klasy o profilu pływanie, waterpolo, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, lekka atletyka,
Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida – klasa sportowa o profilu piłka nożna chłopców.

Potencjalni gimnazjaliści i licealiści uczestniczyli również w prezentacjach przedmiotowych, grach i zabawach edukacyjnych przygotowanych przez uczniów przy wsparciu nauczycieli.