Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 19 października w Hotelu Accademia, wyróżnieni za swoją pracę nauczyciele i pracownicy administracji naszej szkoły odebrali odznaczenia i nagrody.

 

W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek,  Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz gospodarze: starosta ostrowiecki Zbigniew Duda i wicestarosta Eligiusz Mich.

– Dziś jest czas na podziękowania za trud i ogrom pracy, jaki wkładają Państwo w wychowanie i edukację młodych ludzi. To nauczyciele przekazują młodzieży wiedzę o świecie, otwierają przed nią nowe horyzonty, zachęcają do twórczego działania, aktywności i rozwoju – powiedział na początku uroczystości starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. – Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej i wychowanków pracy, trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy staną się one widoczne i tym większa będzie Wasza satysfakcja, że do tego sukcesu się przyczyniliście.

Wśród wyróżnionych tego dnia pracowników oświaty najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci naszej szkoły.
A oto lista odznaczonych i nagrodzonych:
– Medal Komisji Edukacji Narodowej: Rafał Dytkowski, Grzegorz Klepacz,
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę: Teresa Karbowniczek, Krystyna Żak,
– Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Grażyna Maj, Małgorzata Malinowska,
– Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: Małgorzata Dąbska, Katarzyna Mozal, Marcin Piwnik, Norbert Schindler, Tomasz Siczek, Urszula Sokół, Anna Trojanowska,
– Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: Zygmunt Kochański,
– Nagroda Starosty Ostrowieckiego: Małgorzata Stańczak, Edyta Tyczyńska.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.