Zwycięstwo w Wieloboju Młodzieżowym HDK

Reprezentacja ZSOMS zdecydowanie zwyciężyła w Wieloboju Młodzieżowym  Honorowych Dawców Krwi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego, nad którym patronat objął Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda. Impreza obyła się 19 października w hali sportowej naszej szkoły.W turnieju uczestniczyło 8 pięcioosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Współorganizatorami tej sportowej rywalizacji byli Zarząd Rejonowy PCK oraz Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi.

– Celem zawodów było przede wszystkim promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia, bez nałogów, a także wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK – wyjaśnia Katarzyna Mozal, opiekunka Szkolnego Klubu PCK w naszej szkole. – Jako gospodarze imprezy staraliśmy się stworzyć warunki sprzyjające zorganizowanej aktywności ruchowej, kształtowaniu postawy „fair play” u uczestników turnieju, a także integracji środowiska młodzieżowego.

Wśród przygotowanych konkurencji sportowych znalazły się m.in. zakładanie kółek ringo na pachołka, rzuty do kosza, bieg sztafetowy, rzut do ruchomego kosza, pokonywanie toru przeszkód, skok w dal z miejsca czy przeciąganie liny. Na koniec drużyny rozegrały mecze minipiłki nożnej. trzeba przyznać, że zawodnicy wykazali się ogromną wolą walki i świetna sprawnością fizyczną.

Najwyższy wynik po rozegraniu wszystkich konkurencji osiągnęła reprezentacja ZSOMS. II miejsce zajęli uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a III Zespół Szkół nr 3. Dla najlepszych przygotowano puchary, które w imieniu Starosty Ostrowieckiego wręczył Naczelnik Wydziału Edukacji Wojciech Lesiak. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy upominki ufundowane przez PCK.