Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzją Dyrektora Szkoły 2 listopada 2016 r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczniowie wracają do szkoły w czwartek 3 listopada 2016 r.