Projekt Rodacy Bohaterom

W ramach akcji Wesprzyj polskich Kombatantów na Kresach i projektu Rodacy Bohaterom propagowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, młodzież naszej szkoły zakupiła wiele produktów na paczki – dar pamięci od Rodaków dla Kresowych Bohaterów, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, a którym nie dane było jednak mieszkać w wolnej Polsce.

Paczki z żywnością i kartki z życzeniami od naszej młodzieży pozwolą tym Bohaterom na Ukrainie, Białorusi i Wileńszczyźnie, poczuć że są dla nas bardzo ważni i ogromnie doceniamy ich poświęcenie i patriotyzm w budowaniu wolności naszej Ojczyzny. W celu przybliżenia sylwetek bohaterów i miejsc bohaterskich akcji i starć wojennych, został zaprezentowany młodzieży naszej szkoły, materiał dokumentalny o Bohaterach z Kresów, poprzedzony słowem wprowadzającym w istotę i charakter akcji Rodacy Bohaterom – Paczka na Wschód. Materiał ten przygotowali nauczyciele: p. Elżbieta Kowalska i p. Katarzyna Górniak, a akcję zorganizowania paczek nadzorowali Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego