W naszej szkole gościł Marek Wójcicki

W ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” naszą szkołę odwiedził dziś Marek Wójcicki – kustosz Muzeum Historycznego w Częstocicach. Gość opowiadał między innymi o funkcjonowaniu naszego miasta i okolic w okresie zaborów.

Część swojego wykładu poświęcił także zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nasi uczniowie mogli obejrzeć faksymile rękopisów Konstytucji z 1791 roku oraz Statutu Przyjaciół Konstytucji 3 Maja wykonane z oryginałów udostępnionych przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie i Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Organizatorkami „Spotkań z ciekawymi ludźmi” są nauczycielki Małgorzata Malinowska i Ewa Wojtas.