Wyniki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Komisja Rekrutacyjna ZSOMS zakończyła kolejny etap rekrutacji do klas I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rozwinięciu informacji. Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Ponieważ dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami, zapraszamy uczniów zainteresowanych profesjonalnym uprawianiem jednej z poniższych dyscyplin sportowych: pływanie, waterpolo, piłka siatkowa dziewcząt, lekka atletyka, piłka nożna chłopców i piłka nożna dziewcząt. Czytaj dalej Wyniki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Komisja Rekrutacyjna ZSOMS zakończyła rekrutację do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Listy kandydatów przyjętych do klasy VI i VII w rozwinięciu informacji. Ponieważ dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami, zapraszamy uczniów zainteresowanych profesjonalnym uprawianiem jednej z poniższych dyscyplin sportowych: pływanie, waterpolo, piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców. Czytaj dalej Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Odbiór świadectw maturalnych

UWAGA MATURZYŚCI

Po odbiór świadectw maturalnych prosimy zgłaszać się 30 czerwca (piątek) od godziny 11.00. Świadectwa będą wydawane przez wychowawców w pokoju nauczycielskim.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe dla uczniów GMS, LOMS i LO odbędą się w następujących terminach:

Data     Godzina Przedmiot
28.08.2017 r.  (poniedziałek) 9.00 matematyka
29.08.2017 r.  (wtorek) 9.00 język polski
29.08.2017 r.  (wtorek) 9.00 biologia
29.08.2017 r.  (wtorek) 10.00 chemia
30.08.2017 r.  (środa) 9.00 język angielski
30.08.2017 r.  (środa) 9.00 język niemiecki