Zakwaterowanie w Internacie

UWAGA UCZNIOWIE

Zakwaterowanie uczniów w Internacie rozpocznie się w niedzielę,
2 września 2018 r. od godziny 15:00.