KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice.
Zgodnie z wytycznymi MEN w ramach działań przygotowawczych do zdalnego nauczania chcemy się upewnić, że mamy aktualne numery telefonów i maile do kontaktu z Państwem. Dlatego proszę o skonsultowanie z wychowawcami, najlepiej za pośrednictwem e-dziennika, czy zapisane w szkolnych dokumentach adresy mailowe i numery telefonów są prawidłowe.Taką informację można też przekazać do sekretariatu szkoły – nr tel. 41 262 48 06, e-mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl
Przy okazji pragnę zwrócić uwagę, że uczniowie nie mogą korzystać z konta rodziców – inne informacje wysyłamy do rodziców i uczniowie nie powinni mieć dostępu do spraw rozstrzyganych między dorosłymi, a inne polecenia będziemy wysyłać do uczniów w ramach zdalnego nauczania. Dlatego uczeń i rodzic powinni mieć dwa różne konta na dzienniku.
 
Z poważaniem
Anna Trojanowska, dyrektor szkoły