KOMUNIKAT

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
POBIERZ