PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY ONLINE

Przystąpienie do próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Materiały zostaną opublikowane na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach od 2 do 8 kwietnia.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.