Rekrutacja 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy prowadzić szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

  • szkoła podstawowa – piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców, pływanie, piłka wodna chłopców, piłka nożna chłopców,
  • liceum – piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, piłka ręczna chłopców, pływanie, piłka wodna chłopców, lekka atletyka, piłka nożna chłopców oraz NOWOŚĆ!!! boks, judo, taekwondo olimpijskie.

W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum będą brane pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, I język obcy, geografia.

Więcej informacji na temat rekrutacji do naszych szkół – w zakładkach Szkoła Podstawowa i Liceum.
Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dokumenty rekrutacyjne należy przesłać drogą mailową w formie skanów na adres: sekretariat@sms.ostrowiec.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 5 z dopiskiem – Rekrutacja do liceum lub Rekrutacja do szkoły podstawowej.