Uroczystość wręczenia świadectw

9.06.2020 r.

Po zakończonej maturze z matematyki spotkaliśmy się z naszymi maturzystami, by wręczyć im świadectwa ukończenia szkoły. Wprawdzie mieliśmy nadzieję, że koronawirus do tego czasu ustąpi
i będziemy mogli zorganizować wyjątkową uroczystość, na którą zasłużyli nasi absolwenci. Skoro jednak zagrożenie epidemiczne trwa, to musieliśmy zrezygnować z bogatej oprawy na rzecz krótkiego, kameralnego spotkania.