Wyniki prób sprawnościowych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w podziale na dyscypliny sportowe.
POBIERZ LISTĘ

Przypominamy, że II termin prób sprawnościowych dla pozostałych zainteresowanych zaplanowano na 27 lipca 2020 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych po uzupełnieniu wymaganych dokumentów 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00. Natomiast podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 19 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00.