WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH – MATURA 2020

W dniu 11 sierpnia 2020  r. w pokoju nauczycielskim będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych dla tegorocznych absolwentów.
KLASA 3A – godz. 10.00 – 11.00
KLASA 3E – godz. 11.00 – 12.00

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycie nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie. Prosimy o zabranie własnych długopisów. Po odebraniu świadectwa należy niezwłocznie opuścić teren szkoły.

Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego czytelny podpis maturzysty. 

Opublikowano Kategoria: Kategorie Liceum