Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych LOMS

Poniżej prezentujemy listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, którzy w wymaganym terminie poświadczyli wolę podjęcia nauki w naszej szkole.
pobierz