Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 ze względów bezpieczeństwa odbędzie się w trzech turach:
– 9.30 – uczniowie liceum: klasy II AG, II BG, II CG, III A, III B, III E,
– 10.00 – uczniowie liceum: klasy I A, I B, II AS, II BS,
– 10.30 – uczniowie szkoły podstawowej.

Po spotkaniu z dyrekcją szkoły i wychowawcami na boisku przed szkołą
(a w razie niepogody w hali sportowej) wychowawcy zaprowadzą swoje klasy do pracowni, gdzie zapoznają uczniów z procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19, planem zajęć, Statutem i innymi dokumentami prawa wewnątrzszkolnego.

Przydział sal na spotkania klasowe:
VI A – s. 10
VII A – s. 15
VII B – s. 16
VIII A – s. 27
VIII B – s.17
I A – s. 26
I B – s. 2
II AS – s. 25
II BS – s. 23
II AG – s. 6
II BG – s. 20
II CG – s. 3
III A – s. 24
III B – s. 5
III E – s. 1
Z poważaniem
Anna Trojanowska, Dyrektor Szkoły