Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
1 września 2020 r. wracamy do szkoły oraz tradycyjnego nauczania. Zakwaterowanie mieszkańców internatu rozpocznie się od godz. 15.00 w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. W związku z powyższym opracowaliśmy stosowne procedury, których celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej placówki. Regulamin określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i bezwzględne stosowanie się do ich zapisów. Najważniejsze, by do szkoły i internatu zgłaszały się tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły zbędnych przedmiotów, a w przypadku internatu o ograniczenie przywożonych ze sobą rzeczy. Prosimy również o wypełnienie i dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego stosownych deklaracji i oświadczeń.

Procedura bezpieczeństwa
Oświadczenie ucznia niepełnoletniego (internat)
Oświadczenie ucznia pełnoletniego (internat)
Deklaracja ucznia niepełnoletniego
Deklaracja ucznia pełnoletniego
Deklaracja pracownika
Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej