Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi

W dniu  28 września 2020r.  w naszej szkole gościliśmy Honorowych Dawców Krwi. Spotkanie zorganizowane zostało  dzięki współpracy z Zarządem  Rejonowym PCK  i skierowane było dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Istotą  tego spotkania było i jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi, chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz wdrażanie młodzieży do współodpowiedzialności i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.