Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowego majątku ruchomego

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że posiada do zagospodarowania zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego. Ogłoszone składniki zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży.

Załączniki

Uzupełnienie treści ogłoszenia:
Cena zakupu pozycji od 14-17 z Wykazu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego, zaproponowana przez zainteresowanego, nie może być niższa niż koszt złomowania z wywozem.