WAŻNE !!!

W związku z nowelizacją „Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty …” do 29.11.2020 r. zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i liceum, nadal pracują w systemie zdalnym. Ograniczenie dotyczy dydaktyki i szkolenia sportowego, natomiast internat będzie pracował na dotychczasowych zasadach.
Zdalne nauczanie odbywać się będzie w formie lekcji on-line oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny prac ucznia wykonywanych w domu.
Obowiązującą w procesie zdalnego nauczania aplikacją jest Microsoft Teams. Lekcja on-line trwa 30 minut, pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
Proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Po raz kolejny jesteśmy postawieni w sytuacji szczególnej i wyjątkowo trudnej, ale jestem przekonana, że z Państwa wsparciem poradzimy sobie.

Z poważaniem,
Anna Trojanowska, Dyrektor Szkoły