!!! KOMUNIKAT !!!

OPŁATY ZA INTERNAT W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2020r.

Informujemy, iż w związku z obowiązkiem nauki zdalnej osoby, które w miesiącu listopadzie nie mieszkają w Internacie, nie ponoszą opłaty kwaterunkowej, tj. 60,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że nadpłata powstała w wyniku nieobecności mieszkańców Internatu w październiku zostanie zwrócona na podane nr. kont bankowych do końca listopada 2020r.

Osoby, które mieszkają w Internacie pierwszy rok, oraz osoby, które zmieniły konto od kwietnia bieżącego roku, proszone są o przesyłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego oświadczenia o numerze konta do zwrotu na email: internat@sms.ostrowiec.pl (druk dostępny w zakładce STOŁÓWKA). Pozostałe osoby otrzymają zwrot na konta bankowe deklarowane w miesiącu kwietniu bieżącego roku.

Do opłaty, łącznie z kosztami wyżywienia naliczonymi indywidualnie, zobowiązane są osoby przebywające w Internacie w bieżącym miesiącu.