Kolejny sukces naszego absolwenta

19.02.2021 r. Z dumą informujemy, że Patryk Larkowski ukończył kurs trenerski kategorii UEFA A, organizowany prze PZPN, i uzyskał stosowny dyplom, który uprawnia do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży, drużyn amatorskich najwyższego szczebla oraz zawodowych niższego szczebla. Kwalifikacje trenera UEFA A to kolejny, trzeci stopień na drodze podnoszenia kwalifikacji zgodnie z wytycznymi UEFA.

Gratulacje Patryk!