Finał „Góry grosza”

20.04.2021 r. Zakończyliśmy z sukcesem akcję charytatywną „Góra Grosza”. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym – uczniom (w tym szczególnie: O. Krawczyk, N. Szpernal, A. Zygier, M. Różańskiego, J. Szeleźniak-Białkowskiego, M. Bień, A. Ścibisz), rodzicom, Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom internatu, pedagogowi szkolnemu, paniom z biblioteki, SU, SKW, MRI, LOP.
Udało się nam zebrać aż 242,50 zł.
Bardzo dziękujemy za owocną współpracę i liczymy na dalsze wsparcie.