Święto Polskiej Niezapominajki

Przypominamy o ochronie środowiska i utrzymaniu bioróżnorodności biologicznej Polski i o potrzebie jej ochrony.
Dodatkowo ” nie – zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia różnych chwil w życiu osób, miejsc, sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca do pamiętania o bliskich, życzliwości i  otwarciu na drugiego człowieka, dbania o nasze naturalne środowisko.