Wyniki egzaminów sprawnościowych – II termin

Poniżej publikujemy listy kandydatów do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej w drugim terminie i zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

POBIERZ