Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty
na  wykonanie remontu dwóch pomieszczeń mieszkalnych i biblioteki w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót – pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz oferty – pobierz
Załącznik nr 4 – Wzór umowy – pobierz