Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I

Poniżej publikujemy listę kandydatów dyscyplinami, którzy zostali zakwalifikowani do klas pierwszych LOMS. Przypominamy, że warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz pozostałych wymaganych dokumentów.