Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty
na  dostawę koszulek sportowych treningowych dla uczniów ZSOMS w Ostrowcu Św.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz