Ślubowanie nowych uczniów

Blisko 60 uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego złożyło dziś ślubowanie na sztandar szkoły i tym samym zostało oficjalnie przyjętych w poczet uczniów SMS Ostrowiec. Część oficjalną uroczystości rozpoczęła dyrektor szkoły Anna Trojanowska, która powitała nowych uczniów, ich wychowawców, grono pedagogiczne oraz przybyłych na uroczystość rodziców.