Uczniowie SMS Ostrowiec Świętokrzyski w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Zabawa i integracja w Bałtowie

W nagrodę za szczególne wyniki i osiągnięcia sportowe oraz działalność
w samorządzie uczniowskim i wolontariacie uczniowie SMS Ostrowiec Świętokrzyski spędzili dzień w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Dzięki uprzejmości Prezesów Kompleksu w osobach Panów Filipa
i Damiana Lichotów nasza młodzież mogła korzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji.