Wielobój Sportowy Młodzieży Szkół Średnich Oddającej Krew

Na obiektach ośrodka na Gutwinie odbył się Wielobój Sportowy Młodzieży Szkół Średnich Oddającej Krew, zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komisję do spraw Honorowego Krwiodawstwa przy OR PCK w Ostrowcu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nasza drużyna w składzie: Ewa Garstka, Marcelina Morgaś, Patrycja Kowalik, Natalia Gozdek i Wiktoria Wygowska była fenomenalna
i wywalczyła I miejsce.