Spotkanie robocze w ramach projektu „Korpus Solidarności”


Dziś w gabinecie Pani Dyrektor odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicielek Centrum Wolontariatu i opiekunek Szkolnego Koła Wolontariatu. Dyskutowano, jak w sposób systemowy pomóc uczniom
w zrozumieniu idei wolontariatu oraz jak skuteczniej organizować działania wolontariackie na terenie naszej szkoły i w jej otoczeniu.