Narodowe Święto Niepodległości w ZSOMS

Uczniowie klas VII A i VII B przygotowali pod opieką nauczycieli montaż słowno-muzyczny poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pięknej recytacji towarzyszyły slajdy prezentacji obrazujące akty odwagi i walki Polaków w trudnej drodze do wolności. Patriotyczny nastrój tworzyła również muzyka. Program rozpoczynał hymn Polski, a kończyła „Rota”. Młodzież pięknie zaprezentowała swój patriotyzm w myśl słów: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.”