Nie bądź pionkiem w grze

Prelekcja, w której uczestniczyli uczniowie klas Ic, IIa i IIb, miała uświadomić, że młodzi sportowcy mogą być wykorzystywani jako narzędzie w korupcyjnym procederze. Znajomość tego zjawiska, towarzyszących mu procesów oraz grożących sankcji powinna pomóc w uzdrowieniu sytuacji dla dobra przyszłości polskiego sportu. Tymi działaniami profilaktycznymi objęto młodych sportowców, w wieku od 15-18 lat, z ponad 30 szkół mistrzostwa sportowego w całej Polsce.