Julia Jabłońska i Antek Dyk w finale

Dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbył się finał wojewódzki XXVIII Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie
i Obronie Cywilnej, zorganizowany przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewodę Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyło 35 uczniów z 18 szkół z całego województwa.