Akcja „Murem za Polskim Mundurem”

Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem włączyli się do akcji i wykonali kartki z życzeniami i słowami wsparcia, które dedykowali żołnierzom
i funkcjonariuszom pełniącym dzień i noc służbę na granicy polsko – białoruskiej. Przygotowanie kartek poprzedziły rozmowy na temat obecnej sytuacji na naszej wschodniej granicy.