Mikołajki w Internacie 2021

Zgodnie z tradycją, na początku grudnia zawitali do internatu Mikołaje. Ich wizerunki pojawiły się w wejściu na holu, na stołówce, na gazetce na II piętrze. Na balkon internatu wspiął się Mikołaj z workiem prezentów 
i odpoczywa, przed chwilą, gdy zacznie je rozdawać wszystkim „grzecznym” mieszkańcom internatu. Pomocnicy św. Mikołaja wręczyli wszystkim wychowankom upominki, wywołując przy tym dużo zabawy,
w trakcie egzekwowania od nich wykonywania nałożonych zadań, za otrzymane prezenty: wygłoszenia wiersza, czy zaśpiewania piosenki. Wszystkim dopisywał świetny humor!