Kolejny wspólny projekt Szkoły i Stanisława Dulnego

Już jest !!!
Nasz pierwszy profesjonalny kalendarz na rok jubileuszowy szkoły.
Zdjęcia, na których są nasi uczniowie i absolwenci, wykonał ostrowiecki artysta fotografik Stanisław Dulny.