Rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864.

Młodzież internatu, trenująca podczas ferii, interesuje się historią Polski
i pamięta o największych zrywach niepodległościowych Polaków. Zapalając znicze pod pomnikiem powstańców z 1863 roku, i oddając hołd bohaterom walczącym w krwawych potyczkach powstańczych, młodzi ludzie dali wyraz swojego patriotyzmu. Wykazali się również wiedzą o tamtych wydarzeniach, którą nieznacznie uzupełnili wychowawcy, zwłaszcza
o bitwach w regionie świętokrzyskim. Młodzieży został również polecony do obejrzenia, film pt.: „Szwadron” J. Machulskiego, opisujący walki na Sandomierszczyźnie.