KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego kontakt z pedagogiem szkolnym odbywa się za pośrednictwem e-dziennika lub platformy TEAMS. W poniedziałki w godz. 9.00-13.00 oraz w środy w godz. 8.30-12.30 pani pedagog będzie pełniła dyżury stacjonarne w szkole. Możliwy jest kontakt bezpośredni również w pozostałe dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.