Przez SMS na Politechnikę Świętokrzyską???

Dziś w Kielcach odbyło się spotkanie robocze dyrekcji szkoły
i kierownictwa uczelni na temat współpracy. W rozmowach uczestniczyli Dyrektor Szkoły Anna Trojanowska, Wicedyrektor ds. sportu Rafał Dytkowski, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych PŚ prof. dr hab. Artur Maciąg oraz Dyrektor Centrum Sportu PŚ dr Stanisław Hojda. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie podpisana umowa partnerska, która pozwoli na zacieśnienie współpracy na niwie dydaktycznej i sportowej. A nasi uczniowie będą mogli liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na Politechnice Świętokrzyskiej.