Bartek Michta i Kajetan Radkiewicz zakwalifikowani do stypendium w ramach „Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego”

Bartek Michta i Kajetan Radkiewicz znaleźli się w gronie 207 uczniów świętokrzyskich liceów, którzy otrzymają stypendia. Przy ocenie merytorycznej wniosków wzięto pod uwagę m.in. średnią ocen z trzech przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie
z roku szkolnego 2020/21.w dla uczniów świętokrzyskich liceów. Każdy ze stypendystów otrzyma na swoje konto 3 800 złotych na realizację Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
Gratulacje !!!