Insta.Ling w naszej szkole – szybka i skuteczna nauka słówek.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w kolejnej edycji programu Insta.Ling dla szkół.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling jest to aplikacja do szybkiej i skutecznej nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Zadaniem nauczyciela jest przydzielanie słówek z omawianego
w szkole materiału, a uczniowie poprzez platformę Insta.Ling powtarzają je w dogodnym dla siebie momencie.