Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny, więc jak tradycja każe poszliśmy na „wagary”,
w jedno z miejsc, które zawsze warto odwiedzić. Klasa 1a, wzięła udział
w wystawie ” Osobno i razem” w ostrowieckim BWA. Dla młodzieży była to miła odmiana i kolejna okazja do integracji i lepszego poznania się
z nowymi uczniami z Ukrainy.